วันศุกร์, มกราคม 22, 2021
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

นายกเทศมนตรี

โครงการพัฒนาเทศบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บฝากประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (2560-2564)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปีดาวน์โหลด

รายงานผลการติดตามและประเมินผล

เทศบัญญัติ

แบบสำรวจความพึงพอใจ

รายจ่ายประจำปี

งานควบคุมภายใน

ของฝากเมืองพิบูล

เอกสารเผยแพร่

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงวัย

แนะนำร้านอาหารและสถานที่พัก

กฏหมายและระเบียบ

ข้อมูลสถิติ

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของพนักงานและลูกจ้าง

ข่าวรับโอนย้ายพนักงานเทศบาล

รับโอน(ย้าย)พนักงานครูเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

๑.ตำแหน่งครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ๒ จำนวน ๑ อัตรา ๒.ตำแหน่งครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จำนวน ๑ อัตรา ทั้้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กองการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๕-๒๕๑-๗๙๘ ในวันและเวลาราชการ

รับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง สายงานผู้บริหาร

ดาวน์โหลดเอกสาร http://phibuncity.go.th/wp-content/uploads/2019/06/รับโอนสายงานผู้บริหาร.pdf ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ข่าวประกาศรับสมัครงาน

บทความทางวิชาการ

ระบบสารสนเทศ สถ.

กฏหมาย อปท.

หน่วยงาน สถ.

ติดตามสถานการณ์ โควิด-19

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial