เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

0
1160
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559

http://phibuncity.go.th/wp-content/uploads/2018/10/งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ-2559-1.pdf

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code