เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

0
339
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

http://phibuncity.go.th/wp-content/uploads/2018/10/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี-2561-1.pdf

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code