คณะผู้บริหาร

0
322

นายไพศาล ปีตาภา
นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร
FaceBook

นายเชาวลิต ชมภูบุตร
รองนายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร
นางป้อมเพชร วรรณศิริ
รองนายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร
นางพัชรี จิตภิรมย์ศักดิ์
รองนายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร

นายสมพงษ์ สุพรรณ
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร
น.ส.มณีหทัย มิ่งขวัญ
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร

นายอุบลศักดิ์ สารเสนา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร

แบ่งปัน
บทความก่อนหน้านี้สภาพทั่วไป
บทความถัดไปสมาชิกสภา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code