คณะผู้บริหาร

0
1114

นายไพศาล ปีตาภา
นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร
FaceBook

นายเชาวลิต ชมภูบุตร
รองนายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร
นางป้อมเพชร วรรณศิริ
รองนายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร
นางพัชรี จิตภิรมย์ศักดิ์
รองนายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร

นายสมพงษ์ สุพรรณ
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร
น.ส.มณีหทัย มิ่งขวัญ
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร

นายอุบลศักดิ์ สารเสนา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code