คณะผู้บริหาร

0
2295

นายไพศาล ปีตาภา
นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร
FaceBook086-469-6047

นายเชาวลิต ชมภูบุตร
รองนายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร
นางป้อมเพชร วรรณศิริ
รองนายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร
นางพัชรี จิตภิรมย์ศักดิ์
รองนายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร

นายสมพงษ์ สุพรรณ
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร
น.ส.มณีหทัย มิ่งขวัญ
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร

นายอุบลศักดิ์ สารเสนา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code