ประชุมเตรียมความพร้อมวันครอบครัวและวันลอยกระทง ๒๕๖๑

0
312

เมื่อวันที่ ๖ พ.ย.๖๑ นายไพศาล  ปีตาภา นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันครอบครัวและงานวันลอยกระทง โดยได้เชิญคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน และตัวแทนทั้ง ๑๗ ชุมชน ได้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code