ประกาศกำหนดวัน เลายื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน สส.ก่อนวันเลือกตั้ง

0
358

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดให้ผู้ลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งเมื่อได้ลงทะเบียนก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มกราคม ถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ งานทะเบียนและบัตร เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ในวันและเวลาราชการ ครับ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code