กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ

0
578
คำสั่ง11022562-1

ดาวน์โหลดเอกสาร http://phibuncity.go.th/wp-content/uploads/2019/02/คำสั่ง11022562-1.pdf

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code