กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

0
342
กำหนดสถานที่หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศ-สส._000001

ดาวน์โหลดเอกสาร http://phibuncity.go.th/wp-content/uploads/2019/02/กำหนดสถานที่หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศ-สส._000001.pdf

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code