กำหนดการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

0
359

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ระเบียบวาระประชุม_25620620_140158

ดาวน์โหลดเอกสาร http://phibuncity.go.th/wp-content/uploads/2019/06/ระเบียบวาระประชุม_25620620_140158.pdf

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code