ให้ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ยื่นหนังสือแสดงการดำรงชีวิตอยู่ ตามเอกสารที่แนบ หมายเหตุเอกสารที่ต้องแนบ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

0
1104

Live Chat

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code