ให้ผู้รับประเมินซึ่งเป็นเจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารอันต้องเสียภาษี ประจำปี ๒๕๖๓ ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายละเอียดในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

0
521

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code