ตามที่ราชกิจจานุเบกษาประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ดังนั้นเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารจึงมีความจำเป็นที่จะต้องงดจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ นี้ ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code