ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ เฉพาะการจัดเก็บในปี พ.ศ.๒๕๖๓

0
282

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code