โครงการซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับ ศพด.โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯและ รร.อนุบาลพิบูลมังสาหาร (วิภาควิทยากร)

ดาวน์โหลดเอกสาร http

อ่านต่อ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย

อ่านต่อ...

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย (แบบอัดท้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ( สำเนา ) ประ

อ่านต่อ...

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๔๒ เมตร ชุมชนวัดกลาง

  ( สำเนา ) ประ

อ่านต่อ...