Viagra Super Active Viagra Generisk Cialis soft viagra apoteket Kamagra viagra för kvinnor Cialis Soft Viagra sverige Kamagra Online Cialis Gel Generisk Levitra Köpa kamagra cialis pris Kamagra Gel Köpa Viagra Viagra Soft viagra köpa kamagra oral jelly cialis generisk viagra online viagra online Generisk Viagra Cialis Online Kvinnor Cialis Köpa Cialis Generisk Cialis Kvinnor Viagra Cialis Super Active
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างเทศบาล http://phibuncity.go.th Fri, 23 Jun 2017 06:38:56 +0700 Joomla! - Open Source Content Management en-gb ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง HIGHT MAST เสาสูง ๒๐ เมตร ชนิด ๘ ดวงโคมต่อต้น ในชุมชนโพธิ์ตากบริเวณวงเวียนถนนพิบูลตัดกับถนนวิพากย์ http://phibuncity.go.th/index.php/gprocurement-tedsaban/item/199-hight-mast http://phibuncity.go.th/index.php/gprocurement-tedsaban/item/199-hight-mast ]]> mrgae@hotmail.com (admin) จัดซื้อจัดจ้าง Wed, 21 Jun 2017 10:43:59 +0700 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง HIGHT MAST เสาสูง ๒๐ เมตร ชนิด ๘ ดวงโคมต่อต้น ในชุมชนโพธิ์ตากบริเวณวงเวียนถนนพิบูลตัดกับถนนวิพากย์ http://phibuncity.go.th/index.php/gprocurement-tedsaban/item/198-hight-mast http://phibuncity.go.th/index.php/gprocurement-tedsaban/item/198-hight-mast ]]> mrgae@hotmail.com (admin) จัดซื้อจัดจ้าง Wed, 21 Jun 2017 10:39:57 +0700 สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง HIGHT MAST เสาสูง ๒๐ เมตร ชนิด ๘ ดวงโคมต่อต้น ในชุมชนโพธิ์ตากบริเวณวงเวียนถนนพิบูลตัดกับถนนวิพากย์ http://phibuncity.go.th/index.php/gprocurement-tedsaban/item/186-hight-mast http://phibuncity.go.th/index.php/gprocurement-tedsaban/item/186-hight-mast ]]> mrgae@hotmail.com (admin) จัดซื้อจัดจ้าง Thu, 01 Jun 2017 15:44:00 +0700 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ถนนสร้างคำ หนา 0.20 เมตร (ช่วงจากถนนพิบูลถึงถนนโป่งแดง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ http://phibuncity.go.th/index.php/gprocurement-tedsaban/item/185-0-20 http://phibuncity.go.th/index.php/gprocurement-tedsaban/item/185-0-20 ]]> mrgae@hotmail.com (admin) จัดซื้อจัดจ้าง Fri, 26 May 2017 11:44:00 +0700 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ถนนสร้างคำ หนา 0.20 เมตร (ช่วงจากถนนพิบูลถึงถนนโป่งแดง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ http://phibuncity.go.th/index.php/gprocurement-tedsaban/item/184-0-20 http://phibuncity.go.th/index.php/gprocurement-tedsaban/item/184-0-20 ]]> mrgae@hotmail.com (admin) จัดซื้อจัดจ้าง Thu, 25 May 2017 18:07:00 +0700 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือแบบเรียนระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ http://phibuncity.go.th/index.php/gprocurement-tedsaban/item/182-2017-05-23-06-50-58 http://phibuncity.go.th/index.php/gprocurement-tedsaban/item/182-2017-05-23-06-50-58 ]]> mrgae@hotmail.com (admin) จัดซื้อจัดจ้าง Tue, 23 May 2017 13:50:00 +0700 สอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียนระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ http://phibuncity.go.th/index.php/gprocurement-tedsaban/item/179-book http://phibuncity.go.th/index.php/gprocurement-tedsaban/item/179-book ]]> mrgae@hotmail.com (admin) จัดซื้อจัดจ้าง Tue, 25 Apr 2017 16:16:00 +0700 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร ถนนเมืองฮาม(ช่วงจากถนนพิบูลถึงถนนเทศบาล๒) http://phibuncity.go.th/index.php/gprocurement-tedsaban/item/178-2017-03-21-04-54-56 http://phibuncity.go.th/index.php/gprocurement-tedsaban/item/178-2017-03-21-04-54-56 ]]> mrgae@hotmail.com (admin) จัดซื้อจัดจ้าง Tue, 21 Mar 2017 11:54:00 +0700 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร ถนนเมืองฮาม(ช่วงจากถนนพิบูลถึงถนนเทศบาล๒) http://phibuncity.go.th/index.php/gprocurement-tedsaban/item/177-2017-03-21-04-54-12 http://phibuncity.go.th/index.php/gprocurement-tedsaban/item/177-2017-03-21-04-54-12 ]]> mrgae@hotmail.com (admin) จัดซื้อจัดจ้าง Tue, 21 Mar 2017 11:52:00 +0700 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามถนนบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ http://phibuncity.go.th/index.php/gprocurement-tedsaban/item/175-2017-03-10-07-21-19 http://phibuncity.go.th/index.php/gprocurement-tedsaban/item/175-2017-03-10-07-21-19 ]]> mrgae@hotmail.com (admin) จัดซื้อจัดจ้าง Fri, 10 Mar 2017 14:16:00 +0700 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามถนนบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ http://phibuncity.go.th/index.php/gprocurement-tedsaban/item/170-2017-02-10-07-01-02 http://phibuncity.go.th/index.php/gprocurement-tedsaban/item/170-2017-02-10-07-01-02 ]]> mrgae@hotmail.com (admin) จัดซื้อจัดจ้าง Fri, 10 Feb 2017 13:58:00 +0700 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยพรหมดี http://phibuncity.go.th/index.php/gprocurement-tedsaban/item/140-2016-01-21-02-07-46 http://phibuncity.go.th/index.php/gprocurement-tedsaban/item/140-2016-01-21-02-07-46 ภาพสถานที่ก่อสร้าง
]]>
mrgae@hotmail.com (admin) จัดซื้อจัดจ้าง Thu, 21 Jan 2016 09:06:00 +0700