Viagra Super Active Viagra Generisk Cialis soft viagra apoteket Kamagra viagra för kvinnor Cialis Soft Viagra sverige Kamagra Online Cialis Gel Generisk Levitra Köpa kamagra cialis pris Kamagra Gel Köpa Viagra Viagra Soft viagra köpa kamagra oral jelly cialis generisk viagra online viagra online Generisk Viagra Cialis Online Kvinnor Cialis Köpa Cialis Generisk Cialis Kvinnor Viagra Cialis Super Active
ข่าวประกาศเทศบาล http://phibuncity.go.th Sat, 22 Jul 2017 17:24:38 +0700 Joomla! - Open Source Content Management en-gb ประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ http://phibuncity.go.th/index.php/component/k2/item/176-2017-03-15-07-11-46 http://phibuncity.go.th/index.php/component/k2/item/176-2017-03-15-07-11-46 ประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
]]>
mrgae@hotmail.com (admin) ประกาศเทศบาล Wed, 15 Mar 2017 14:10:00 +0700
ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่องการแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ http://phibuncity.go.th/index.php/component/k2/item/174-2017-03-02-08-54-21 http://phibuncity.go.th/index.php/component/k2/item/174-2017-03-02-08-54-21 ]]> mrgae@hotmail.com (admin) ประกาศเทศบาล Thu, 02 Mar 2017 15:51:00 +0700 รายงานการแสดงผลทางการเงินรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙) http://phibuncity.go.th/index.php/component/k2/item/172-2017-02-15-04-31-05 http://phibuncity.go.th/index.php/component/k2/item/172-2017-02-15-04-31-05 ]]> mrgae@hotmail.com (admin) ประกาศเทศบาล Wed, 15 Feb 2017 11:22:00 +0700 การป้องกันและระงับอัคคีภัยช่วงฤดูหนาวและแก้ไขปัญหาภัยแล้ว ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ http://phibuncity.go.th/index.php/component/k2/item/169-2016-12-22-08-05-35 http://phibuncity.go.th/index.php/component/k2/item/169-2016-12-22-08-05-35 ]]> mrgae@hotmail.com (admin) ประกาศเทศบาล Thu, 22 Dec 2016 15:03:00 +0700 รายงานแสดงฐานะการเงินปี ๒๕๕๙ http://phibuncity.go.th/index.php/component/k2/item/167-2016-11-25-02-57-37 http://phibuncity.go.th/index.php/component/k2/item/167-2016-11-25-02-57-37 ]]> mrgae@hotmail.com (admin) ประกาศเทศบาล Fri, 25 Nov 2016 09:55:00 +0700 ประกาศเทศบาลให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี บำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๕๙ ให้มารับแบบพิมพ์ http://phibuncity.go.th/index.php/component/k2/item/164-2016-11-14-02-53-57 http://phibuncity.go.th/index.php/component/k2/item/164-2016-11-14-02-53-57 ]]> mrgae@hotmail.com (admin) ประกาศเทศบาล Mon, 14 Nov 2016 09:51:00 +0700 การทำสัญญาเช่าที่ขายของในตลาดสดเทศบาลเมืองพิบุลมังสาหาร ประจำปี ๒๕๖๐ http://phibuncity.go.th/index.php/component/k2/item/165-2016-11-14-02-55-15 http://phibuncity.go.th/index.php/component/k2/item/165-2016-11-14-02-55-15 ]]> mrgae@hotmail.com (admin) ประกาศเทศบาล Mon, 14 Nov 2016 09:54:00 +0700 ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่องผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ของนายกเทศมนตรีเมืองพิบุลมังสาหาร http://phibuncity.go.th/index.php/component/k2/item/151-2016-06-02-08-27-07 http://phibuncity.go.th/index.php/component/k2/item/151-2016-06-02-08-27-07 ]]> mrgae@hotmail.com (admin) ประกาศเทศบาล Thu, 02 Jun 2016 15:25:00 +0700