Viagra Super Active Viagra Generisk Cialis soft viagra apoteket Kamagra viagra för kvinnor Cialis Soft Viagra sverige Kamagra Online Cialis Gel Generisk Levitra Köpa kamagra cialis pris Kamagra Gel Köpa Viagra Viagra Soft viagra köpa kamagra oral jelly cialis generisk viagra online viagra online Generisk Viagra Cialis Online Kvinnor Cialis Köpa Cialis Generisk Cialis Kvinnor Viagra Cialis Super Active
กองวิชาการฯ เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
Login
Get Adobe Flash player

กองวิชาการฯ

                 
        นายนิคม  น้อยวงศ์          
       

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

         
                   
    นางพิมพร  อู่ไม้   นางสาวธัญภา  โกศัลวัฒน์      
    หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป      
               
    นายจิตวิวัฒน์  จารุธรรมานันท์   น.ส.ธยาดา บุญศรี     นายปรีชาชัย บุตรโท      
    นิติกร   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    

เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ

(ช่วยงานประชาสัมพันธ์ )
     
               
    นางสาวรัตนวดี บุญทัน   นายศรชัย จันทมงคล     นายสุขขี ยอดคำ      
    พนักงานจ้างตามภารกิจ   พนักงานจ้างทั่วไป     พนักงานจ้างเหมา      
                     
                     
    น.ส.ลักขณา  วงศ์ราชา                  
    พนักงานจ้างเหมา                  

 

Add comment


Security code
Refresh