Login
Get Adobe Flash player

งานพัฒนาชุมชน

   
           
      นางพัชรา อินหนองฉาง      
      หัวหน้าฝ่ายธุรการ      
       
  นายนราธิป  สาครวงศ์วัฒนา   นายณรงค์ชัย  วันทนา   นายเกียรติศักดิ์  ศรีสำอางค์  
  เจ้าพนักงานธุรการ   นักพัฒนาชุมชน   ลูกจ้างประจำ  
       
  นายดิเรก  มุขสมบัติ   น.ส.เพลินพิศา แพทย์เพียร      
  พนักงานจ้างทั่วไป   พนักงานจ้างเหมา      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Add comment


Security code
Refresh