Viagra Super Active Viagra Generisk Cialis soft viagra apoteket Kamagra viagra för kvinnor Cialis Soft Viagra sverige Kamagra Online Cialis Gel Generisk Levitra Köpa kamagra cialis pris Kamagra Gel Köpa Viagra Viagra Soft viagra köpa kamagra oral jelly cialis generisk viagra online viagra online Generisk Viagra Cialis Online Kvinnor Cialis Köpa Cialis Generisk Cialis Kvinnor Viagra Cialis Super Active
กองการศึกษา เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
Login
Get Adobe Flash player

กองการศึกษา

นายเสถียร  สะใบ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางศิริรัตน์  บุญล้อม
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวจงกล  ทองรอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
       
  นายกมลวรรธน์  ดุมแก้ว   นางสาวเขมจิรา  สารการ   นางสาวอัจฉราพร  บ้านใหม่  
  นักวิชาการศึกษา   เจ้าพนักงานธุรการ   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
       
  นายมานพ  ทองรอง   นายเผด็จ  เหล่าเลิศ   นางสาวอติพร  บ้านใหม่  
  เจ้าพนักงานธุรการ   พนักงานจ้างทั่วไป   พนักงานจ้าง  

 

Add comment


Security code
Refresh