Viagra Super Active Viagra Generisk Cialis soft viagra apoteket Kamagra viagra för kvinnor Cialis Soft Viagra sverige Kamagra Online Cialis Gel Generisk Levitra Köpa kamagra cialis pris Kamagra Gel Köpa Viagra Viagra Soft viagra köpa kamagra oral jelly cialis generisk viagra online viagra online Generisk Viagra Cialis Online Kvinnor Cialis Köpa Cialis Generisk Cialis Kvinnor Viagra Cialis Super Active
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงผลิตเนื้อสัตว์ เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
Login
Get Adobe Flash player
Monday, 21 December 2015 15:36

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงผลิตเนื้อสัตว์

Written by 
Rate this item
(0 votes)
( สำเนา )
ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 
               ตามประกาศ เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงผลิตเนื้อสัตว์ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน  รายนั้น
               ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
                               เป็นราคาที่รวม VAT              เป็นราคาที่ไม่รวม VAT
 
รายการที่พิจารณา ผู้เสนอราคาดีที่สุด ราคาที่เสนอ
 ปรับปรุงโรงผลิตเนื้อสัตว์  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวัสดิชัยสหมิตรเทรดดิ้ง ๑,๗๗๐,๐๐๐.๐๐  

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
(นายไพศาล ปีตาภา)
นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร
 
 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
(นาย นิพนธ์ พันธ์วัตร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
 โดย นาย นิพนธ์ พันธ์วัตร ผู้อำนวยการกองคลัง

 

Read 166 times

Latest from admin