Viagra Super Active Viagra Generisk Cialis soft viagra apoteket Kamagra viagra för kvinnor Cialis Soft Viagra sverige Kamagra Online Cialis Gel Generisk Levitra Köpa kamagra cialis pris Kamagra Gel Köpa Viagra Viagra Soft viagra köpa kamagra oral jelly cialis generisk viagra online viagra online Generisk Viagra Cialis Online Kvinnor Cialis Köpa Cialis Generisk Cialis Kvinnor Viagra Cialis Super Active
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๒ พิบูลวิทยาคาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
Login
Get Adobe Flash player
Wednesday, 13 January 2016 16:45

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๒ พิบูลวิทยาคาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

Written by 
Rate this item
(0 votes)
( สำเนา )
ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 
               ตามประกาศ เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๒ พิบูลวิทยาคาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน  รายนั้น
               ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
                               เป็นราคาที่รวม VAT              เป็นราคาที่ไม่รวม VAT
 
รายการที่พิจารณา ผู้เสนอราคาดีที่สุด ราคาที่เสนอ
 อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 พิบูลวิทยาคาร  บริษัท เขื่องในเดินรถ จำกัด ๑๐,๔๐๐,๐๐๐.๐๐  

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
 
(นายไพศาล ปีตาภา)
นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร
 
 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
(นาย นิพนธ์ พันธ์วัตร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙
 โดย นาย นิพนธ์ พันธ์วัตร ผู้อำนวยการกองคลัง

 

Read 250 times

Latest from admin