Viagra Super Active Viagra Generisk Cialis soft viagra apoteket Kamagra viagra för kvinnor Cialis Soft Viagra sverige Kamagra Online Cialis Gel Generisk Levitra Köpa kamagra cialis pris Kamagra Gel Köpa Viagra Viagra Soft viagra köpa kamagra oral jelly cialis generisk viagra online viagra online Generisk Viagra Cialis Online Kvinnor Cialis Köpa Cialis Generisk Cialis Kvinnor Viagra Cialis Super Active
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนหลวง เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
Login
Get Adobe Flash player
Thursday, 20 October 2016 15:27

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนหลวง

Written by 
Rate this item
(0 votes)
ประกาศ เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 

               ตามประกาศ เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนหลวง ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙  ถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน  รายนั้น
               คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน  ราย ดังนี้

               ๑. อุบลมงคลชัยก่อสร้าง
               ๒. ดาวพิบูล
               ๓. พี บี รุ่งทรัพย์
               ๔. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โดนัทฟาร์ม
 
 
                                                                                                           ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙


(นายไพศาล ปีตาภา)
นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร

 

Read 12 times

Latest from admin