Viagra Super Active Viagra Generisk Cialis soft viagra apoteket Kamagra viagra för kvinnor Cialis Soft Viagra sverige Kamagra Online Cialis Gel Generisk Levitra Köpa kamagra cialis pris Kamagra Gel Köpa Viagra Viagra Soft viagra köpa kamagra oral jelly cialis generisk viagra online viagra online Generisk Viagra Cialis Online Kvinnor Cialis Köpa Cialis Generisk Cialis Kvinnor Viagra Cialis Super Active
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยวงศา เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
Login
Get Adobe Flash player
Monday, 08 February 2016 16:42

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยวงศา

Written by 
Rate this item
(0 votes)

ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 
               ตามประกาศ เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยวงศา ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๑๐ รายนั้น
               ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
                               เป็นราคาที่รวม VAT              เป็นราคาที่ไม่รวม VAT
 
รายการที่พิจารณา ผู้เสนอราคาดีที่สุด ราคาที่เสนอ
 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยวงศา  ห้างห้นส่วนจำกัด วิรุณพิบูลก่อสร้าง ๔๙๐,๐๐๐.๐๐  

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
 
(นายไพศาล ปีตาภา)
นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร

 

Read 7 times

Latest from admin