Viagra Super Active Viagra Generisk Cialis soft viagra apoteket Kamagra viagra för kvinnor Cialis Soft Viagra sverige Kamagra Online Cialis Gel Generisk Levitra Köpa kamagra cialis pris Kamagra Gel Köpa Viagra Viagra Soft viagra köpa kamagra oral jelly cialis generisk viagra online viagra online Generisk Viagra Cialis Online Kvinnor Cialis Köpa Cialis Generisk Cialis Kvinnor Viagra Cialis Super Active
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนหลวง เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
Login
Get Adobe Flash player
Thursday, 20 October 2016 15:43

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนหลวง

Written by 
Rate this item
(0 votes)

ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 
               ตามประกาศ เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนหลวง ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน  รายนั้น
               ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
                               เป็นราคาที่รวม VAT              เป็นราคาที่ไม่รวม VAT
 
รายการที่พิจารณา ผู้เสนอราคาดีที่สุด ราคาที่เสนอ
 จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนหลวง  อุบลมงคลชัยก่อสร้าง ๑,๖๓๐,๐๐๐.๐๐  

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
 
(นายไพศาล ปีตาภา)
นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร

 

Read 10 times

Latest from admin