๑.ตำแหน่งครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ๒ จำนวน ๑ อัตรา

๒.ตำแหน่งครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จำนวน ๑ อัตรา

ทั้้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กองการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๕-๒๕๑-๗๙๘ ในวันและเวลาราชการ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code