ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ