ด้วยเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร มีความประสงค์ประมูลให้บุคคลภายนอกเช่าส้วมสาธารณะแก่งสะพือ โดยมีเงื่อนไขและข้อกำหนดตามเอกสารแนบ

Registration

Forgotten Password?