เดินรณรงค์เลือกตั้ง

วันนี้ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ น.ส.อุดม โยธะพันธ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร พร้อมด้วย กกต.ประจำเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร พนักงานเทศบาล และนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ออกมาฝช้สิทธิ์ และรณรงค์ต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียง