วันนี้ (๑๔ มิ.ย.๖๔) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ได้เปิดประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ โดย ดร.ศิริมาเมธ์วดี ศิรธนิตรา นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลฯ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

Registration

Forgotten Password?