วันนี้ (๑๖ มิ.ย.๖๔) เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.ศิริมาเมธ์วดี ศิรธนิตรา นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร เป็นประธานในการเปิดโครงการรวมพลังคนพิบูลต้านภัยไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ศาลากลางบ้านโพธิ์ตาก

Registration

Forgotten Password?