เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
ยินดีต้อนรับ
ดร.ศิริมาเมธ์วดี ศิรธนิตรา
นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร
สายด่วนนายก:085-496-4855
ข่าว
Previous
Next

ศูนย์ข้อมูล ข่าวสาร

ข่าวสารประกาศจากทางเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารและข้อมูลอื่นๆที่พี่น้องชาวพิบูลมังสาหารควรทราบ

ข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ (ON SITE) ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ด้วยเหตุพิเศษ

ประกาศเทศบ...

อ่านต่อ...

ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่องการจัดระเบียบการจอดรถในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศเทศบ...

อ่านต่อ...

ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ “โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดแบบ Waste to energy (WTE)”

ประกาศเทศบ...

อ่านต่อ...

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่อง ประกาศขยายระยะเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบ...

อ่านต่อ...

ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสถิตย์นิมานการ ซอย 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบ...

อ่านต่อ...

ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนราชมนตรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบ...

อ่านต่อ...

รายงานผลการติดตามและประเมินผล

e- ระบบแจ้งงานออนไลน์
ของฝาก

สถานที่ ท่องเที่ยว

ข่าวประกาศรับสมัครงาน

รวมข่าวรับสมัครงาน

ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่อง ประกาศเลื่อนการสอบสรรหาและเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

06 ม.ค. 2022

ประกาศเทศบาล...

อ่านต่อ...

ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

24 ธ.ค. 2021

ประกาศเทศบาล...

อ่านต่อ...

ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

01 ธ.ค. 2021

ประกาศเทศบาล...

อ่านต่อ...

ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

21 ก.ย. 2021

ประกาศรายชื่...

อ่านต่อ...

หน่วยงาน สถ.

กฎหมายท้องถิ่น

ระบบสารสนเทศ สถ.

ชมรมกีฬา

ท้องถิ่นรักการอ่าน

ค้นหาร้านอาหารและที่พัก

ติดต่อเทศบาล

โทร.045-441-115 โทรสาร:045-441-115

เทศบาลเมืองพิบุลมังสาหาร
เลขที่ 69/14 ถ.พิบูล ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110

หน่วยงานภายใน
  • หน้าห้องนายก 045-441-115
  • สำนักปลัด 045-441-349
  • งานป้องกัน 045-441-059
  • งานทะเบียนและบัตร 045-441-097
  • กองคลัง 045-251-735
  • กองการศึกษา 045-251-798
  • กองสาธารณสุข 045-251-890

สถิติการเข้าชม

Copyright © 2020.  All Rights Reserved Design By:Mr.Manop Thongrong