เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
ยินดีต้อนรับ
ดร.ศิริมาเมธ์วดี ศิรธนิตรา
นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร
สายด่วนนายก:085-496-4855
ข่าว
ติดตามกิจกรรม เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ศูนย์ข้อมูล ข่าวสาร

ข่าวสารประกาศจากทางเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารและข้อมูลอื่นๆที่พี่น้องชาวพิบูลมังสาหารควรทราบ

ข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

อ่านต่อ...

ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานครูส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการครูประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

อ่านต่อ...

ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเรื่องรายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการคัดเลือก๑อำเภอ๑ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕

อ่านต่อ...

รายงานผลการติดตามและประเมินผล

รายงานการประเมินผลโครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร และจังหวัดตราด

แบบประเมิน...

อ่านต่อ...

สรุปประเด็นปัญหา ความต้องการ จากการประชุมประชาคมชุมชน (วันที่ ๕ – ๗ มีนาคม ๒๕๖๒) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

สรุปปัญหา-...

อ่านต่อ...
e- ระบบแจ้งงานออนไลน์

ของฝาก เมืองพิบูล

สถานที่ ท่องเที่ยว

ข่าวรับโอน-ย้าย
พนักงานเทศบาล
dots.png

ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานครูส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการครูประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

อ่านต่อ..

ข่าวประกาศรับสมัครงาน

รวมข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

25 ก.พ. 2022

อ่านต่อ...

ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่อง กำหนดวัน เวลาการสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

01 ก.พ. 2022

อ่านต่อ...

ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่อง ประกาศเลื่อนการสอบสรรหาและเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

06 ม.ค. 2022

ประกาศเทศบาล...

อ่านต่อ...

ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

24 ธ.ค. 2021

ประกาศเทศบาล...

อ่านต่อ...

หน่วยงาน สถ.

กฎหมายท้องถิ่น

ระบบสารสนเทศ สถ.

ติดต่อเทศบาล

โทร.045-441-115 โทรสาร:045-441-115

เทศบาลเมืองพิบุลมังสาหาร
เลขที่ 69/14 ถ.พิบูล ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110

หน่วยงานภายใน
  • หน้าห้องนายก 045-441-115
  • สำนักปลัด 045-441-349
  • งานป้องกัน 045-441-059
  • งานทะเบียนและบัตร 045-441-097
  • กองคลัง 045-251-735
  • กองการศึกษา 045-251-798
  • กองสาธารณสุข 045-251-890

สถิติการเข้าชม

Copyright © 2020.  All Rights Reserved Design By:Mr.Manop Thongrong

Registration

Forgotten Password?