เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
ยินดีต้อนรับ
ดร.ศิริมาเมธ์วดี ศิรธนิตรา
นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร
สายด่วนนายก:085-496-4855
ข่าว
ติดตามกิจกรรม เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ศูนย์ข้อมูล ข่าวสาร

ข่าวสารประกาศจากทางเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารและข้อมูลอื่นๆที่พี่น้องชาวพิบูลมังสาหารควรทราบ

จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการติดตามและประเมินผล

รายงานการประเมินผลโครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร และจังหวัดตราด

ดู: 8

อ่านต่อ...

สรุปประเด็นปัญหา ความต้องการ จากการประชุมประชาคมชุมชน (วันที่ ๕ – ๗ มีนาคม ๒๕๖๒) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ดู: 5

อ่านต่อ...
e- ระบบแจ้งงานออนไลน์

ของฝาก เมืองพิบูล

There is nothing to show here!
Slider with alias woo-feature-slider-static not found.

สถานที่ ท่องเที่ยว

ข่าวรับโอน-ย้าย
พนักงานเทศบาล
dots.png

การรับโอน(ย้าย)พนักงานครูเทศบาล พนักงานครูส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ผอ.สถานศึกษา)

ดู: 11

อ่านต่อ..

ข่าวประกาศรับสมัครงาน

รวมข่าวรับสมัครงาน

การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถานธนานุบาล

26 มกราคม 2023

Attachments ...

อ่านต่อ...

รายชื่อผู้มีสทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถานธนานุบาล

14 มกราคม 2023

Facebook Twi...

อ่านต่อ...

ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่องการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล

13 ธันวาคม 2022

ดู: 77

อ่านต่อ...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

25 กุมภาพันธ์ 2022

ดู: 5

อ่านต่อ...

หน่วยงาน สถ.

กฎหมายท้องถิ่น

ระบบสารสนเทศ สถ.

ติดต่อเทศบาล

โทร.045-441-115 โทรสาร:045-441-115

เทศบาลเมืองพิบุลมังสาหาร
เลขที่ 69/14 ถ.พิบูล ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110

หน่วยงานภายใน
  • หน้าห้องนายก 045-441-115
  • สำนักปลัด 045-441-349
  • งานป้องกัน 045-441-059
  • งานทะเบียนและบัตร 045-441-097
  • กองคลัง 045-251-735
  • กองการศึกษา 045-251-798
  • กองสาธารณสุข 045-251-890

สถิติการเข้าชม

Copyright © 2020.  All Rights Reserved Design By:Mr.Manop Thongrong

ดู: 476