กิจกรรม

พ่นยาฆ่าเชื้อและล้างถนนบริเวณถนนพิบูลตัดถนนหลวงถึงวงเวียนสระแก้ว

เย็นวันนี้ (๒ เม.ย.๖๓) นายไพศาล ปีตาภา นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพ่นยาฆ่าเชื้อและล้างถนนช่วงถนนพิบูลตั้งแต่แยกถนนหลวงตัดถนนพิบูลไปจนถึงวงเวียนสระแก้ว ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิท-๑๙)

ประเมินสถานศึกษาพอเพียง

วันนี้ (๑ ส.ค.๖๒) นายไพศาล ปีตาภา นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร ได้มอบหมายให้นายเชาวลิต ชมภูบุตร รองนายกฯ คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนการงาน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ณ ห้องประชุมสวนกุหลาบโรงเรียนเทศบาล ๒ พิบูลวิทยาคาร ครับ

จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ

วันนี้ (๒๗ กค.๖๒) นายไพศาล ปีตาภา นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนจิตอาสา ทำความสะอาดถนนภายในเขตเทศบาล โครงการฟื้นฟูกิจกรรม ๕ส. ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ครับ

ตรวจประเมินประสิทธิภาพ อปท. (LPA)

วันนี้ (๒ กค.๖๒) นายไพศาล ปีตาภา นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร ได้มอบหมายให้ น.ส.อุดม โยธะพันธ์ ปลัดเทศบาลฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี ๒๕๖๒ ที่ได้เดินทางมาตรวจประเมินเทศบาลฯ ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ครับ

ประชุมหัวหน้าส่วนการงาน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

วันนี้ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒) นายไพศาล ปีตาภา นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนการงาน เพื่อมอบโนยบายในการปฏิบัติงาน ประจำเดือนกรกฎาคม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

เปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

วันนี้ (๒๖ มิ.ย.๖๒) นายไพศาล ปีตาภา นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ณ เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ค่ะ

เปิดกิจกรรมผ้าป่ารีไซเคิล

วันนี้ (๒๕ มิ.ย.๖๒) นายไพศาล ปีตาภา นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมผ้าป่ารีไซเคิล ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจองชุมชนในการคัดเลือกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๒ เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร สนับสนุนโดย กองทุนสิ่งแวดล้อม ณ ศาลากลางบ้านโพธ์ตาก ค่ะ

ประชุมผู้ปกครอง รร.ท.๒ พิบูลวิทยาคาร

วันนี้ (๒๐ มิ.ย.๖๒) นายไพศาล ปีตาภา นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ร่วมเปิดประชุมผู้ปกครองนักเรียนผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสวนกุหลาบ โรงเรียนเทศบาล ๒ พิบูลวิทยาคาร

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial