รวมข่าวรับสมัครงาน

ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial