วันศุกร์, มีนาคม 5, 2021
หน้าแรก รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภูหล่น รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๔-๐๐๖ หนา ๐.๐๔ เมตร ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๕๕ – ๑๔.๙๐ เมตร ยาวประมาณ ๑,๐๔๑ เมตร ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

( สำเนา )ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภูหล่น รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๔-๐๐๖ หนา ๐.๐๔ เมตร ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๕๕ - ๑๔.๙๐ เมตร ยาวประมาณ ๑,๐๔๑ เมตร ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                 เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภูหล่น รหัสทางหลวงท้องถิ่น...

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสถิตย์นิมานกาลซอย๓ รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๔-๐๒๙ หนา ๐.๐๔ เมตร ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๙๐ – ๗.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๓๗๕ เมตร ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

( สำเนา )ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสถิตย์นิมานกาลซอย๓ รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๔-๐๒๙ หนา ๐.๐๔ เมตร ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๙๐ - ๗.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๓๗๕ เมตร ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                 เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสถิตย์นิมานกาลซอย๓ รหัสทางหลวงท้องถิ่น...

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนชาภูธร รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๔-๐๓๘ หนา ๐.๐๔ เมตร ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๘๐ – ๗.๔๐ เมตร ยาวประมาณ ๓๒๙ เมตร ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

( สำเนา )ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนชาภูธร รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๔-๐๓๘ หนา ๐.๐๔ เมตร ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๘๐ - ๗.๔๐ เมตร ยาวประมาณ ๓๒๙ เมตร ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                 เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนชาภูธร รหัสทางหลวงท้องถิ่น...

Most Read

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial