ประจำปี 2561

สรุปการดำเนินงานประจำปี-2561

ดาวน์โหลดเอกสาร https://phibuncity.go.th/wp-content/uploads/2019/03/สรุปการดำเนินงานประจำปี-2561.pdf