เทศบัญญัติ

เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

https://phibuncity.go.th/wp-content/uploads/2018/10/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี-2561-1.pdf

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial