วันศุกร์, มีนาคม 5, 2021
หน้าแรก รวมแผนพัฒนาเทศบาล

รวมแผนพัฒนาเทศบาล

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ดาวน์โหลดเอกสาร http://phibuncity.go.th/wp-content/uploads/2019/04/แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2562.pdf

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒

ดาวน์โหลดเอกสาร http://phibuncity.go.th/wp-content/uploads/2019/02/ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล-พ.ศ.2561-ครั้งที่-2.pdf

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

  ดาวน์โหลดเอกสาร http://phibuncity.go.th/wp-content/uploads/2018/10/แผนดำเนินงานปี62.pdf

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑

โหลดเอกสาร http://phibuncity.go.th/wp-content/uploads/2018/11/ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล-พ.ศ.2561-ครั้งที่-1.pdf

ผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ 2560

http://phibuncity.go.th/wp-content/uploads/2017/11/ผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย-ประจำปีงบประมาณ-2560.pdf

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

http://phibuncity.go.th/wp-content/uploads/2018/10/แผนดำเนินงาน2561.pdf

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร 2560 ครั้งที่ 2

ttp://phibuncity.go.th/wp-content/uploads/2017/10/ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร-2560-ครั้งที่-2.pdf

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒

http://phibuncity.go.th/wp-content/uploads/2018/10/ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร-2560-ครั้งที่-2-1.pdf

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

แผนพัฒนาสี่ปี(61-64)ดาวน์โหลด

Most Read

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial