ขออภัยเว็บไซด์กำลังปรับปรุง

ขณะนี้เว็บไซด์ของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารกำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุง
  • 69/14 ถ.พิบูล ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110

  • 045-441115

  • phiboon.municipal@gmail.com