ยินดีต้อนรับ

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

Slide

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสารประกาศจากทางเทศบาลเมืองพพิบูลมังสาหารและข้อมูลอื่นๆที่พี่น้องชาวพิบูลมังสาหารควรทราบ

ข่าวประกาศ

รายงานกิจการสภา

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่อง ขยายระยะเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสถิตย์นิมานการ ซอย ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Read More »

ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่อง ขยายระยะเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสร้างคำ ซอย ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Read More »

ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่อง ขยายระยะเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนราชบุตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Read More »

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

รายจ่ายประจำปี

แผนงานโครงการและงบประมาณ

รายงานผลการติดตามและประเมินผล

unnamed
แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการ

ของฝากเมืองพิบูล

ค้นหาร้านอาหารและที่พักในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
ข่าวรับโอน-ย้าย
พนักงานเทศบาล
dots.png

หน่วยงาน สถ.

กฎหมายท้องถิ่น

ระบบสารสนเทศ สถ.

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

สถิติ
ติดต่อเทศบาล
  • หน้าห้องนายก 045-441-115
  • สำนักปลัด 045-441-349
  • งานป้องกัน 045-441-059
  • งานทะเบียนและบัตร 045-441-097
  • กองคลัง 045-251-735
  • กองการศึกษา 045-251-798
  • กองสาธารณสุข 045-251-890
เทศบาลเมืองพิบุลมังสาหาร
เลขที่ 69/14 ถ.พิบูล ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110 โทร.045-441115
โทรสาร.045-441115

Copyright © 2020.  All Rights Reserved Design By:Mr.Manop Thongrong

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial