รวมข่าวรับสมัครงาน

ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-

ประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาสอบ

ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

รับสมัครพนักงานจ้างประจำปี2564