1. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

  2. พัฒนาเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพ

  3. รักษาความสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ใช้สอยอย่างยั่งยืน

  4. พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

 
ดู: 103
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

I will be back soon

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
สวัสดีครับ ต้องการให้เทศบาลช่วยเหลือเรื่องไหนครับ?
ติดต่อเทศบาล