กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : หน้าที่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด งานเผยแพร่และฝึกอบรม งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานป้องกันและควบคุมโรค งานสัตวแพทย์ โดยรับผิดชอบการปฏิบัติงาน งานส่งเสริมสุขภาพ ดังนี้

 • งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

  มีหน้าที่
  1. รับเรื่องร้องเรียนด้านเหตุรำคาญต่างๆ
  2. ออกใบอนุญาตประเภทต่างๆ ได้แก่
  – ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
  – ใบอนุญาตประกอบกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  – ใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายในที่หรือทางสาธารณะ
  – ใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายหรือเร่ขายสินค้าในที่สาธารณะ
  – ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
  – ใบอนุญาตจัดตั้งห่วงยาง
  – ใบอนุญาตเรือสกู๊ตเตอร์และเรือยาง
  – ใบอนุญาตสุสานและฌาปนสถาน
  – อบรมและประชุมผู้ประกอบการชายหาดบางแสน/ตลาดหนองมน
  *ระยะเวลาในการต่อใบอนุญาต เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม ของทุกปี

 • งานรักษาความสะอาด

  มีหน้าที่
  1. เก็บขนขยะมูลฝอย
  2. จัดเก็บขยะบริเวณชายหาดบางแสน
  3. จัดตั้งถังขยะตามถนนสายต่างๆ
  4. รับดูดสิ่งปฎิกูล
  5. รับคำร้องในงานรักษาความสะอาด
  6. ล้างถังขยะ/ล้างตลาดหนองมน/ล้างลานแหลมแท่น/ล้างเขาสามมุข
  7. ล้างฟุตบาท หน้า ม.บูรพา แก้ปัญหาความสกปรกจากขี้นก
  8. ตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง
  9. กวาด/ดูดฝุ่นถนนสายต่างๆ
  10. ทำน้ำ EM (น้ำหมักชีวภาพ)

 • งานสัตวแพทย์

  มีหน้าที่
  1. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ ได้แก่
  – โรคลำไส้อักเสบติดต่อ
  – โรคไข้หวัดสุนัข
  – โรคไข้ฉี่หนู
  – โรคตับอักเสบติดต่อ
  – โรคพิษสุนัขบ้า
  2. ฉีดยาคุมกำเนิดสัตว์ ทำหมันสัตว์ การจัดการสัตว์ดุร้าย สัตย์จรจัด
  3. รักษาสัตว์ ตรวจสุขภาพ และการจัดการด้านสุขภาพ (ถ่ายพยาธิ/กำจัดไรขี้เรื้อน) ให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์)
  * ให้บริการ 09.30-12.00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดราชการ

 • งานเผยแพร่และฝึกอบรม

  มีหน้าที่
  1. เผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • งานศูนย์บริการสาธารณสุข

  มีหน้าที่
  1. ให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกถานที่
  2. รักษาพยาบาลผู้ป่วย ตามคำสั่งการรักษาของแพทย์
  3. ผ่าตัดเล็ก งานปฐมพยาบาล ทำแผล เย็บแผล งานฉีดยา
  4. รับส่งผู้ป่วยเพื่อการตรวจรักษาต่อเนื่อง งานติดตามผู้ป่วย ให้สุขศึกษาและฟื้นฟูสภาพ

 • งานส่งเสริมสุขภาพ

  มีหน้าที่
  1. งานอนามัยโรงเรียน
  2. ให้บริการและคำปรึกษาการวางแผนครอบครัว
  3. งานอนามัยแม่และเด็ก
  4. งานสาธารณสุขมูลฐาน และรับผิดชอบชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข
  5. รับผิดชอบชมรมผู้สูงอายุแสนสุข
  6. งานโภชนาการ
  7. งานสุขภาพจิต

 • งานป้องกันและควบคุมโรค

  มีหน้าที่
  1. ป้องกันและติดตามผู้ติดยาเสพติดและสารเสพติด
  2. งานควบคุมแมลงและพาหะนำโรค
  – ฉีดพ่นยากำจัดยุง / แมลงวัน/กำจัดหนู

นางพูลศรี ศรีเข้ม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ว่าที่ ร้อยตรีสมหมาย สืบสี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

ว่าง
พยาบาลวิชาชีพ
ว่าง
นักวิชาการสุขาภิบาล
นายวรวุฒิ นนท์ศิริ
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
นางนิภา อุปวรรณ
ลูกจ้างประจำ
นางสาววนิดา วันใส
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นายดิเรก มุขสมบัติ
พนักงานจ้างทั่วไป

3 thoughts on “กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม”

 1. เรียนเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

  เนื่องจากตลาดสดเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เป็นตลาดที่เปรียบเสมือน ห้อง ครัวของประชาชน ที่มาจับจ่ายซื้อหาอาหารและวัตถุดิบต่างๆ ในการประกอบอาหาร

  แต่ปัญหาที่อยากจะร้องเรียนในวันนี้คือ เรื่องควัน จากการปิ้งย่าง การประกอบอาหารในตลาด และกลิ่นปลาร้าที่ไม่มีการปิดฝา ทำให้กลิ่นส่งเหม็นไปทั่ว ของพ่อค้า แม่ค้า บางราย ที่สร้างความเดือนร้อนอย่างหนัก ให้กับ ประชาชน ที่เข้ามาใช้บริการในตลาด และพ่อค้า แม่ค้าท่านอื่นๆ ที่ค้าขายในตลาด

  การสูดดมควัน และกลิ่นต่างๆเหล่านี้ เกิดผลเสียมากมาย ต่อสุขภาพร่างกาย ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

  จึงอยากร้องเรียนให้ท่านผู้เกี่ยวข้อง ช่วยตรวจสอบ และจัดการปัญหานี้อย่างจริงจัง เพื่อความปลอดภัยของสุขภาพ ผู้ใช้ตลาดร่วมกัน

  แนวทางการแก้ปัญหา ที่อยากนำเสนอ คือ “การบังคับใช้” ในกรณีพ่อค้าแม่ค้า ร้านปิ้งย่าง ยกตัวอย่าง เช่น ร้านปิ้งไก่ ที่ควรจะใช้เครื่องดูดควัน เห็นควรให้บังคับใช้เครื่องดูดแบบจริงจังครับ พ่อค้า แม่ค้ารายอื่นๆต้องสูดดมควันเหล่านี้ วันละหลายชั่วโมง ควันเหล่านี้ ก็ไม่ต่างอะไรกับควันบุหรี่ครับ หากดูดดมมากๆ เป็นผลเสียต่อร่างกายแน่นอน ร่วมทั้งกลิ่นปลาร้าที่ไม่มีแม้แต่ฝาปิด ส่งกลิ่นไปทั่ว

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณาปัญหานี้ด้วยค่ะ
  Nontawan

  1. เรียนคุณNontawan
   Admin จะดำเนินการนำส่งเรื่องไปยังส่วนงานที่เกี่ยวข้องให้ครับ

   1. ขอบคุณมากนะคะ ยังมีควันฟุ้งกระจายทั่วทั้งตลาดอยู่ค่ะ เป็นห่วงสุขภาพตัวเอง ครอบครัว และคนในชุมชนตลาดสดค่ะ อยากให้เร่งแก้ปัญหาโดยด่วน โดยเฉพาะปากทางซอยเทศกิจตลาดสดพิบูลค่ะ หนักหน่วงมาก…ช่วงเช้า สาย ๆ ขอบคุณมากนะคะ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *