รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๑

รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๑

เดือน มีนาคม

[pdf-embedder url=”https://phibuncity.go.th/wp-content/uploads/2018/11/มีค.61.pdf” title=”สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๑”]

โหลดเอกสาร https://phibuncity.go.th/wp-content/uploads/2018/11/มีค.61.pdf

เดือน กรกฎาคม

[pdf-embedder url=”https://phibuncity.go.th/wp-content/uploads/2018/11/ก.ค.61.pdf” title=”สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑”]

โหลดเอกสาร https://phibuncity.go.th/wp-content/uploads/2018/11/ก.ค.61.pdf

เดือน สิงหาคม

[pdf-embedder url=”https://phibuncity.go.th/wp-content/uploads/2018/11/ส.ค.61.pdf” title=”สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑”]

โหลดเอกสาร https://phibuncity.go.th/wp-content/uploads/2018/11/ส.ค.61.pdf

เดือน กันยายน

[pdf-embedder url=”https://phibuncity.go.th/wp-content/uploads/2018/11/ก.ย.61.pdf” title=”สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๑”]

โหลดเอกสาร https://phibuncity.go.th/wp-content/uploads/2018/11/ก.ย.61.pdf