รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะในการดำเนินงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้ำซอยตรงข้ามซอยพิมานเมฆ