รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 1 ช่วงถนนเมืองฮาม-ถนนไชยมงคล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะในการดำเนินงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้ำซอยตรงข้ามซอยพิมานเมฆ

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

I will be back soon

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
สวัสดีครับ ต้องการให้เทศบาลช่วยเหลือเรื่องไหนครับ?
ติดต่อเทศบาล