รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะในการดำเนินงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Facebook
Twitter
LinkedIn

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสถิตย์นิมานการ ซอย ๑

[read_meter]