รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะในการดำเนินงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Facebook
Twitter
LinkedIn

ประกาศผู้ชนะราคา ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการท้องถิ่น ชุมชนแบบมีส่วนร่วมสร้างความยั่งยืน ด้วยระบบดิจิทัล