รวมประกาศเทศบาล

การประกวดและหลักเกณฑ์ต่างๆ งานประเพณีมหาสงกรานต์แก่งสะพือ ประจำปี 2566

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ประจำปี พ.ศ.2566

บัญชีแนบท้ายราคาประเมินทุนทรัพย์

หลักเกณฑ์การประกวดเทพีสงกรานต์และ Miss Queen แก่งสะพือ ประจำปี 2566