รวมประกาศเทศบาล

ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานครูส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการครูประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเรื่องรายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการคัดเลือก๑อำเภอ๑ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕

หลักเกณฑ์การประกวดและใบสมัคร งานประเพณีสงกรานต์แก่งสะพือ ๒๕๖๕

เรื่องดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การประกวดเทพีสงกรานต์
ใบสมัครเทพีสงกรานต์
หลักเกณฑ์การประกวดเจดีย์ทราย
ใบสมัครก่อเจดีย์ทราย
หลักเกณฑ์การประกวดหนูน้อยคนเก่ง
ใบสมัครหนูน้อยคนเก่ง
หลักเกณฑ์การแข่งขันบักขั่ง
ใบสมัครการแข่งขันบักขั่ง
หลักเกณฑ์การแข่งขันเส็งกลอง
ใบสมัครเส็งกลอง
หลักเกณฑ์การประกวดเดี๋ยวพินเดี่ยวแคน
ใบสมัครเดี่ยวพินเดี่ยวแคน
หลักเกณฑ์การประกวดส้มตำลีลา
ใบสมัครส้มตำลีลา
หลักเกณฑ์การประกวดการทำอาหารพื้นบ้านจากหนังกบแห้ง
ใบสมัครการทำอาหารพื้นบ้านจากหนังกบแห้ง
หลักเกณฑ์การประกวดมิสควีน
ใบสมัครมิสควีน

การกำหนดอัตรา ค่าตอบแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

Registration

Forgotten Password?