เทศบัญญัติ

เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

[pdf-embedder url=”https://phibuncity.go.th/wp-content/uploads/2018/10/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี-2561-1.pdf” title=”เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561″]

https://phibuncity.go.th/wp-content/uploads/2018/10/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี-2561-1.pdf

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

[pdf-embedder url=”https://phibuncity.go.th/wp-content/uploads/2018/10/งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ-2559-1.pdf” title=”งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559″]

https://phibuncity.go.th/wp-content/uploads/2018/10/งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ-2559-1.pdf