แผนงานโครงการและงบประมาณ

ประจำปี 2562

[pdf-embedder url=”https://phibuncity.go.th/wp-content/uploads/2019/03/ข้อ41แผนงานโครงการและงบประมาณฯ.pdf” title=”ข้อ4(1)แผนงานโครงการและงบประมาณฯ”]

ดาวน์โหลดเอกสาร https://phibuncity.go.th/wp-content/uploads/2019/03/ข้อ41แผนงานโครงการและงบประมาณฯ.pdf

Registration

Forgotten Password?