วันนี้ (๙ มิ.ย.๖๔) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อทำการเลือกประธานสภาฯรองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฯ ในการนี้ ดร.ศิริมาเมธ์วดี ศิรธนิตรา นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

Registration

Forgotten Password?