Recent Posts

Allรวมข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

25 กุมภาพันธ์ 2022

ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่อง กำหนดวัน เวลาการสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

1 กุมภาพันธ์ 2022

ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่อง ประกาศเลื่อนการสอบสรรหาและเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

6 มกราคม 2022

ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

24 ธันวาคม 2021