ประกาศล่าสุด

รวมประกาศเทศบาลข่าวประกาศสภาเทศบาล

ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

11 พ.ค. 2022

ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานครูส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการครูประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

10 พ.ค. 2022

ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเรื่องรายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการคัดเลือก๑อำเภอ๑ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕

25 เม.ย. 2022

หลักเกณฑ์การประกวดและใบสมัคร งานประเพณีสงกรานต์แก่งสะพือ ๒๕๖๕

07 เม.ย. 2022

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

25 มี.ค. 2022

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

25 ก.พ. 2022

Registration

Forgotten Password?